TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TỪ SƠN ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP MÃ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn luôn xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật là yếu tố then chốt để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Chính vì vậy Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn rất trú trọng trong công tác đào tạo cả đào tạo bằng cấp và đào tạo liên tục để cập nhật, bổ sung các kiến thức cho cán bộ y tế của trung tâm, đến nay đơn vị có 4 Bác sỹ chuyên khoa 2, 21 bác sỹ chuyên khoa 1, 14 thạc sỹ và 46 bác sỹ. Trung tâm đã hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai, Viện Đái đường và rối loạn chuyển hóa, Bệnh viện mắt trung ương, Viện tim mạch Việt Nam, Viện Lão khoa Trung ương, Trường đại học y Hà Nội, Công ty Trabeli… cập nhật kiến thức mới đáp ứng nhu cầu chuyên môn cho cán bộ. Đặc biệt năm 2019, Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn đã phối hợp với Trung tâm phát triển nhân lực và hỗ trợ hành nghề y tế đào tạo kỹ năng giảng dạy và kiến thức xây dựng tài liệu, chương trình đào tạo liên tục cho đội ngũ cán bộ của đơn vị. Tháng 11/2019, Trung tâm Y tế Từ Sơn được Bộ Y tế cấp mã cơ sở đào tạo liên tục (Theo quyết định số 254/QĐ-K2ĐT). Trung tâm Y tế Từ Sơn là đơn vị thứ 6 trong tỉnh và là đơn vị tuyến huyện/thị xã đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh được Bộ Y tế cấp mã cơ sở đào tạo liên tục.

Đơn vị đã xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục giai đoạn 2020-2025 gồm các chương trình đào tạo được Sở y tế Bắc Ninh phê duyệt, phối hợp với các bệnh viện đầu ngành đào tạo kiến thức về văn bản pháp luật, giao tiếp ứng xử, hành nghề y tế, kiến thức chuyên môn và tổ chức đào tạo liên tục về y tế cho các công ty, doanh nghiệp khi có nhu cầu.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *