Triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ giáo viên coi thi và học sinh dự thi lớp 6 vào Trường THCS Từ Sơn

Triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ giáo viên coi thi và học sinh dự thi lớp 6 vào Trường THCS Từ Sơn
Căn cứ kế hoạch số 171/KH-TTYTTS ngày 3/8/2021 của Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn về việc xét nghiệm Sars CoV-2 cho cán bộ giáo viên và học sinh dự thi vào lớp 6 trường THCS Từ Sơn
Để bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid – 19 cho cán bộ coi thi, học sinh dự thi vào lớp 6 trường Trung học cơ sở Từ Sơn năm học 2020-2021 diễn ra vào ngày 9 tháng 8 năm 2021 tại Trường Trung học cơ sở Đồng Kỵ, Sáng ngày 7/8/2021 Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn tiến hành xét nghiệm 549 mẫu (trong đó 76 giáo viên coi thi và cán bộ phục vị thi, 473 học sinh dự thi trường THCS Từ Sơn) đạt 100% kế hoạch. Các học sinh tham gia lấy mẫu được chia theo nhiều khoảng thời gian dựa trên số phòng thi của học sinh, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *