TRẠM Y TẾ XÃ PHÙ KHÊ

TRẠM Y TẾ XÃ PHÙ KHÊ

  1. Giới thiệu chung

Trạm Y tế xã Phù Khê được thành lập từ năm 1955 thuộc cán bộ Y tế dân lập được hưởng lương thực do xã trả theo vụ. Thực hiện chuyên môn do TTYT huyện Tiên Sơn triển khai, quản lý nhân lực do Ủy ban nhân dân xã.

Từ năm 1995 Trạm Y tế được biên chế chuyển cán bộ viên chức theo chế độ 68 hưởng lương theo ngạch bậc và do Trung tâm Y tế huyện Tiên Sơn quản lý nay là Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn.

Từ năm 1998 tái thành lập huyện Từ Sơn. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã quan tâm, trạm Y tế xã được xây dựng đảm bảo đủ các phòng làm việc theo qui định. Trung tâm Y tế huyên quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Y tế cơ sở do đó xã đã đăng ký thực hiện chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010. Năm 2005 xã Phù Khê đã được Tỉnh Bắc Ninh công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2001-2010.

Năm 2012 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn, Trung tâm Y tế thị xã triển khai thực hiện nhiệm vụ đăng ký với UBND Tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế Bắc Ninh thực hiện 10 tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 qua kiểm tra, đánh giá xã Phù Khê đã đạt được 10 tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

Cùng với sự phát triển của xã Phù Khê, trong những năm qua Trạm y tế xã Phù Khê  đã không ngừng phát triển toàn diện về cơ cấu tổ chức, năng lực chuyên môn cũng như cơ sở vật chất, có nhiều thành tựu góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.

II. Thông tin chung:

Tên đơn vị: TRẠM Y TẾ XÃ PHÙ KHÊ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, thôn Phù Khê Đông, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0241835635

Email: tramytepk2015@gmail.com.

Cơ quan chủ quản: Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn.

III. Thông tin riêng

  1. Lãnh đạo và nhân viên trạm y tế

– Trưởng Trạm : Y sỹ- Lê Thị Xuân Sinh.

– Phó Trưởng Trạm: Y sỹ-  Nguyễn Thu Hải.

– Nhân viên: Bác sỹ- Nguyễn Thị Hoa.

– Nhân viên: Kỹ thuật viên- Nguyễn Thị Hương.

– Nhân viên: Điều dưỡng viên- Đào Thị Thu Hiền.

– Nhân viên: Điều dưỡng viên- Phạm Thị Bình.

– Nhân viên: Y sỹ- Đàm Quang Hòa(Đang đi học trường ĐH KD & CN khoaY).

– Nhân viên dân số: Cử nhân kinh tế- Ngô Thị Yến Thanh.

  1. Thời gian khám bệnh: Từ thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần(trừ ngày nghỉ lễ):

* Mùa hè: + Sáng từ 7h – 11h30.

+ Chiều: 13h30 – 17h.

* Mùa đông:       

+ Sáng từ 7h30 – 12h.

+ Chiều: 13h – 16h30.

IV. Chức năng nhiệm vụ

1.Chức năng

– Trạm Y tế xã Phù Khê có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.

– Trạm Y tế xã Phù Khê  có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2.Nhiệm vụ.

2.1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật:

a) Về y tế dự phòng:

– Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;

– Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;

– Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; y tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;

– Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

b) Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:

– Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;

– Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật;

– Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;

– Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

c) Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

– Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻ và đỡ đẻ thường;

– Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

d) Về cung ứng thuốc thiết yếu:

– Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định;

– Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

– Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

đ) Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

– Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

– Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

e) Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

– Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;

– Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.

2.2. Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản:

a) Đề xuất với Trung tâm Y tế thị xã về công tác tuyển chọn và quản lý đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản;

b) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế thôn, bản làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và cô đỡ thôn, bản theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn theo phân cấp.

2.3. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của pháp luật;

2.4. Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân:

a) Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã;

b) Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động y tế vi phạm pháp luật, các cơ sở, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn xã.

2.5. Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khoẻ, xác định vấn đề sức khỏe, lựa chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;

b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc Trung tâm Y tế thị phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

2.6. Thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

2.7. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

2.8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

V. Tổ chức nhân sự.

Tổng số cán bộ nhân viên Trạm Y tế có: 08 cán bộ, trong đó:

– 01 Y sỹ đa khoa làm trưởng trạm;

– 01 Y sỹ sản nhi, trung cấp dược làm Phó Trưởng trạm;

– 01 bác sỹ;

– 01 Y sĩ đa khoa;

– 03 điều dưỡng trung học;

– 01 cử nhân kinh tế.

1.Hoạt động chuyên môn.

Với chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trạm Y tế xã Phù Khê thường xuyên duy trì thực hiện tốt 10 bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và giữ vững  bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã. Hiện tại trạm có 10 giường điều trị.

– Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;

– Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;

– Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; y tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;

– Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;

– Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật;

– Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;

– Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

– Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻ và đỡ đẻ thường;

– Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

– Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

– Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

– Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

– Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

– Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;

– Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.

2.Hướng phát triển.

– Phát triển chuyên môn theo hướng học tập nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên và đẩy đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại.

– Đẩy mạnh phối hợp và hợp tác với các trung tâm trong tỉnh và trong nước để năng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

 Mối quan hệ

Trạm Y tế xã là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế Thị xã, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã.

Trạm y tế xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Trạm y tế xã có mối quan hệ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ở  xã và Trưởng thôn trong việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn xã.

VI. Quy mô, năng lực

Các phòng chức năng hiện có:

+ Phòng truyền thông giáo dục sức khỏe.

+ Phòng đẻ, phòng khám phụ khoa, phòng chăm sóc sau đẻ, phòng KHHGĐ

+ Phòng khám bệnh, phòng sơ cấp cứu, phòng lưu bệnh.

+ Phòng Dược, phòng siêu âm, phòng xét nghiệm.

+ Phòng trực, phòng y học cổ truyền.

VII. Máy móc trang thiết bị hiện có.

Hiện tại Trạm y tế xã Phù Khê đã được trang bị cho một số trang thiết bị phục vụ chuyên môn: 03 bộ máy Vi Tính, 01 máy in, đường truyền Internet cáp quang Viettel; Máy siêu âm, điện tim, điện châm, khí dung; Đèn hồng ngoại…  đảm bảo phục vụ cho công tác chuyên môn tại trạm.

Thành tích của trạm y tế.

– Giấy khen Trạm đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2005,2012.2013 của Giám đốc sở Y tế Bắc Ninh.

– Giấy chứng nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 -2020.

TRẠM Y TẾ XÃ PHÙ KHÊ

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *