Khám chữa bệnh

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 Danh mục Giá dịch vụ Khám chữa bệnh Download
2 Bổ sung, sửa đổi danh mục Giá dịch vụ Khám chữa bệnh Download
3 Quy trình khám chữa bệnh Khám chữa bệnh Download

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

 

  1. 1. Bước 1: Tiếp đón, hỗ trợ người bệnh:

Hướng dẫn và trợ giúp người bệnh làm các thủ tục hành chính, với bệnh nhân nặng phải có xe lăn, cáng đẩy để đưa người bệnh đi khám bệnh và phải làm thủ tục khám ưu tiên cho người bệnh.

  1. Bước 2: Đăng ký khám bệnh:

2.1. Trách nhiệm của người bệnh

Xếp hàng theo thứ tự để đăng ký khám: chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như thẻ BHYT, giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 01 tuổi, chứng minh thư nhân dân, sổ khám bệnh nếu có.

Nhận phiếu khám bệnh, đến phòng khám in trên phiếu theo hướng dẫn của nhân viên đón tiếp.

2.2. Trách nhiệm của bệnh viện

– Bố trí nhân lực và trang thiết bị để đón tiếp, nhập thông tin, phân luồng bệnh nhân.

– Nhập thông tin của người bệnh vào hệ thống, xác định buồng khám phù hợp với tính chất bệnh, in phiếu khám bệnh và phát số thứ tự khám, hướng dẫn người bệnh đến phòng khám bệnh.

– Nếu người bệnh là nhân dân thì hướng dẫn sang quầy thu ngân nộp tiền khám

– Nếu là bệnh nhân có bảo hiểm y tế thì hướng dẫn người bệnh đến phòng khám theo chuyên khoa phù hợp.

  1. Bước 3: Khám lâm sàng và chẩn đoán

3.1. Trách nhiệm của người bệnh

– Ngồi chờ khám trước cửa phòng khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

– Vào khám khi được thông báo đến lượt.

– Phối hợp với bác sỹ, điều dưỡng phòng khám cung cấp thông tin bệnh tật, phối hợp khi khám lâm sàng.

3.2. Trách nhiệm của bệnh viện

– Nhân viên y tế phải gọi người bệnh vào khám theo thứ tự (các đối tượng ưu tiên phải gọi trước).

– Đo các dấu hiệu sinh tồn và ghi vào sổ y bạ

– Bác sỹ khám phải hỏi bệnh sử, tiền sử, khám bệnh cẩn thận. Cho các chỉ định cận lâm sàng phù hợp với tính chất bệnh lý, tư vấn cho bệnh nhân hiểu tác dụng của cận lâm sàng để bệnh nhân hợp tác.

– Đối với những bệnh nhân có làm cận lâm sàng:

+ Nếu người bệnh là nhân dân thì hướng dẫn xuống quầy thu ngân nộp viện phí trước khi đi làm cận lâm sàng.

+ Nếu người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế thì hướng dẫn người bệnh đi làm cận lâm sàng, trước khi đi làm cận lâm sàng phải giải thích cho người bệnh những cận lâm sàng không được bảo hiểm y tế thanh toán mà người bệnh phải thanh toán.

– Đối với những bệnh nhân không làm cận lâm sàng, bác sỹ khám xong phải ghi rõ vào sổ y bạ dấu hiệu cơ năng, dấu hiệu thực thể và chẩn đoán theo mã ICD. Nếu cần phải kê đơn thì thực hiện kê đơn thuốc đồng thời giải thích cho bệnh nhân yên tâm ra về và phải căn dặn các dấu hiệu nếu có đến khám lại (đều phải ghi vào đơn thuốc hoặc sổ y bạ).

– Đối với người bệnh có làm cận lâm sàng, bác sỹ phải đọc kết quả cận lâm sàng, tư vấn, thông báo kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng cho bệnh nhân và phải ghi vào sổ y bạ dấu hiệu cơ năng, thực thể, cận lâm sàng dương tính và chẩn đoán theo mã ICD và kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Khi kê đơn phải ghi hướng dẫn cụ thể số lượng thuốc, liều dùng, giờ dùng, hẹn lịch khám lại vào sổ y bạ hoặc đơn thuốc nếu cần thiết.

Khi kết thúc quá trình khám phải in bảng kê thanh toán cho bệnh nhân ký (nếu người nhà ký hộ phải ghi rõ mối quan hệ) sau đó hướng dẫn người bệnh xuống quầy thu ngân nộp bảng kê, nộp tiền, trả thẻ.

Nếu trường hợp người bệnh phải nhập viện thì làm thủ tục nhập viện, hướng dẫn người bệnh xuống quầy thu ngân để tạm ứng sau đó sang phòng kế hoạch đăng ký vào viện, sau đó chuyển sang bộ phận hỗ trợ người bệnh để đưa bệnh nhân vào viện.

Nếu trường hợp người bệnh có bệnh khác kèm theo cần phải chuyển phòng khám chuyên khoa khác. Bác sỹ làm thủ tục chuyển phòng khám trên máy tính và ghi cụ thể vào sổ khám bệnh các chỉ số sinh tồn, dấu hiệu lâm sàng và đề nghị chuyển khám nội dung gì, bác sỹ phải giao cho điều dưỡng đưa bệnh nhân đến tận nơi và bàn giao cho phòng khám chuyên khoa.

Tại phòng khám chuyên khoa bác sỹ chuyên khoa khám lâm sàng, xem các kết quả cận lâm sàng nếu có, cho làm thêm cận lâm sàng nếu cần, chẩn đoán bệnh chuyên khoa, ghi cụ thể vào sổ khám bệnh chẩn đoán hướng điều trị, đơn thuốc và chuyển lại phòng khám ban đầu (có điều dưỡng đưa xuống bàn giao lại). Nếu bác sỹ không ghi, bác sỹ phòng khám đó phải chịu trách nhiệm.

Bác sỹ tại phòng khám ban đầu căn cứ vào chẩn đoán và đơn thuốc của bác sỹ chuyên khoa ghi vào sổ y bạ sẽ cân nhắc kê đơn chính thức cho bệnh nhân và kê đơn thuốc 3 liên (như trên) và hoàn thiện các quy trình khám tiếp theo.

Trường hợp bác sỹ chuyên khoa khám phát hiện bệnh nặng thuộc chuyên khoa của mình cần phải nhập viện hoặc chuyển tuyến thì phải có trách nhiệm hoàn tất thủ tục nhập viện hoặc chuyển tuyến cho bệnh nhân và thông báo cho bác sỹ phòng khám ban đầu nắm được.

Giáp danh hết giờ hành chính (sáng và chiều) nếu bệnh nhân có kết quả cận lâm sàng rồi thì bác sỹ phòng khám phải xem xét nếu phải nằm viện thì làm thủ tục nhận viện, nếu cho về điều trị ngoại trú phải kê đơn cho về, nếu cần theo dõi thì phải bàn giao cho trực cấp cứu theo dõi và điều trị tiếp (vừa chuyển phòng bằng máy, vừa dẫn bệnh nhân trực tiếp sang phòng cấp cứu bàn giao). Trong giờ trực xử trí nếu cho thuốc bác sỹ trực phải ghi chép vào sổ y bạ của bệnh nhân. Nếu đến giờ có chuyển lại phòng khám thì phải bàn giao cụ thể và cho ghi chép đầy đủ.

  1. Bước 4: Chuyển viện

Bệnh nhân khám khâu cuối cùng ở phòng khám nào phải chuyển viện thì phòng khám đó phải làm thủ tục chuyển viện theo qui chế chuyển viện của bệnh viện.

  1. Bước 5: Quy trình khám cận lâm sàng

5.1. Trách nhiệm của người bệnh:

– Thực hiện đúng các quy trình khám bệnh tại phòng đón tiếp, phòng khám, phòng kế toán như trên.

– Mang bảng kê danh mục dịch vụ cận lâm sàng

5.2. Trách nhiệm của bệnh viện:

– Tiếp nhận bảng danh mục dịch vụ cận lâm sàng.

– Kiểm tra danh sách trên máy tính, đối chiếu dịch vụ có trùng khớp không.

– Tiếp nhận bệnh nhân, làm dịch vụ cận lâm sàng và hẹn thời gian trả kết quả.

– Kết quả cận lâm sàng khi có dấu hiệu bất thường, người làm phải báo cáo trưởng khoa kiểm tra lại chính xác nếu vẫn bất thường thì phải gọi điện thông báo cho khoa có bệnh nhân chuyển đến.

– Trả kết quả bệnh nhân và hướng dẫn quay trở lại phòng khám hoặc các khoa phòng.

  1. Bước 6: Thanh toán viện phí

– Phải làm thủ tục thanh toán cho người bệnh và trả hóa đơn đỏ ngay cho bệnh nhân (bất kể trường hợp nào cũng phải trả hóa đơn đỏ).

– Với bệnh nhân vào viện thì viết giấy tạm ứng và trả giấy tạm ứng cho người bệnh.

  1. Bước 7: Phát thuốc:

     – Khoa dược phải phát thuốc cho bệnh nhân theo thứ tự, trước khi phát phải kiểm tra đúng đơn thuốc, phải hướng dẫn cách dùng cho bệnh nhân.

     Trên đây là quy trình khám bệnh đề nghị các khoa/phòng nghiêm túc triển khai thực hiện.