PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG- CÔNG TÁC XÃ HỘI

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

1. Lịch sử phát triển

Điều dưỡng chỉ là một bộ phận thuộc phòng KHTH đến năm 2005 được tách riêng thành phòng điều dưỡng với một cán bộ chuyên trách phụ trách phòng cùng một số điều dưỡng trưởng các khoa làm việc bán thời gian

2. Cơ cấu tổ chức

 

3. Chức năng nhiệm vụ 

3.1. Chức năng

3.2. Nhiệm vụ

– Tổ chức chỉ đạo điều dưỡng KTV trong trung tâm thực hiện CSNB theo quy định

– Đôn đốc, giám sát,  kiểm tra công tác CSNBtrong toàn trung tâm

– Tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức , kỹ năng chăm sóc người bệnh cho điều dưỡng, KTV và hộ lý

– Kiểm tra việc sử dụng vật tư tiêu hao, phương tiện, dụng cụ đảm bảo công tác CSNB

– Phối hợp với phòng TCCB điều động ĐD- KTV và hộ lý tại các khoa phòng để đảm bảo thực hiện công tác CSNB

4. Thành tích đạt được

– Hỗ trợ giúp đỡ cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc … của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, tổ chức huy động xây dựng nguồn kinh phí từ mọi nguồn lực trong xã hội để giúp đỡ các bệnh nhân diện chính sách , bệnh nhân nặng, hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tiền ăn, tiền viện phí ,. Thực hiện quảng bá tuyên truyền và cung cấp thông tin hoạt động thành twujphats triển chuyên môn của trung tâm đến với cộng đồng, phối hợp với các khoa phòng tổ chức tư vấn chủ trương , chính sách quy định pháp luậtđến với cán bộ , nhân viên, người lao động trong trung tâm nhằm góp phần xây dựng đơn vị phát triển vững chắc về chuyên môn, môi trường làm việc hiện đại dân chủ văn minh

 

Đóng góp đối với sự phát triển chung của đơn vị

Đến tháng 11/ 2018 phòng CTXH đã phối hợp với câu lạc bộ tâm yêu thương đã tổ chức cấp xuất ăn miễn phí cho người bệnh nằm điều trị nội trú tháng 2 lần, mỗi lần từ 110 – 120 xuất / ngày

            Cung cấp thông tin, tư vấn , giải đáp thắc mắc cho 324 bệnh nhân và người quan tâm. 22 cuộc điện thoại đường dây nóng , làm tốt chức năng nhiệm vụ được phân công trong các sự kiện lớn của đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *