PHÒNG DÂN SỐ

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

1. Lịch sử phát triển

    Phòng Dân số (tiền thân là Trung tâm Dân số- KHHGĐ) được thành lập mới vào tháng 8 năm 2018 sau khi sáp nhập 3 đơn vị Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số- KHHGĐ Thị xã Từ Sơn thành Trung tâm Y tế Thị xã Từ Sơn. Phòng Dân số là phòng chuyên môn thuộc Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Bắc Ninh có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về Dân số- KHHGĐ trên địa bàn Thị xã .

2. Cơ cấu tổ chức

  Về nhân sự của của Dân số gồm 6 cán bộ. Trong đó có 1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 4 cán bộ. Thực hiện các công việc chuyên môn về dân số dưới xã, phường gồm 12 cán bộ chuyên trách dân số.

Hình ảnh 

3. Chức năng nhiệm vụ 

 

4. Thành tích đạt được

Với hoạt động chuyên môn chính là tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Dân số- KHHGĐ đến tất cả các đối tượng trên địa bàn Thị xã. Phòng Dân số đã tích cực tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề như: Hội nghị sức khỏe VTN-TN, MCBGTKS cho học sinh lớp 8, 9 các trường THCS; hội nghị tiền hôn nhân cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn; Hội nghị cho Ông bà, cha mẹ; Hội nghị SKSS cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ…

4. Hướng phát triển 

Trong những năm tiếp theo, Tập thể phòng Dân số sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành tốt các chỉ tiêu Dân số góp phần làm thay đổi nhận thức từ đó chuyển đổi hành vi của người dân trên địa bàn về Công tác dân số, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức báo động trên địa bàn Thị xã Từ Sơn. Góp phần để Từ Sơn phát triển, vững mạnh hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *