PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trước năm 1945, Phòng Tổ chức cán bộ, tiền thân có tên là phòng Hành chính lưu trữ, do cụ Phạm Tuân (thường gọi là cụ Xếp Tuân) quản lý. Thời kỳ này chức năng của phòng còn chưa rõ ràng, ngoài nhiệm vụ lưu trữ công văn giấy tờ, thảo công văn trả lời các nơi như Toà sứ, Nha Y tế Bắc Bộ … Phòng còn đảm nhiệm thêm một số công việc khác.

Ngày 20/8/1945 là thời điểm đánh dấu thời điểm thành lập của phòng, lúc này chức năng, nhiệm vụ của phòng đã cơ bản rõ ràng, ngoài các nhiệm vụ chính, phòng đã tham mưu mở lớp học đào tạo y tá đầu tiên của tỉnh gồm 10 nữ và 3 nam. Thời gian học là 6 tháng, học ngay tại nhà Thương Phủ Lạng Thương do ông Bạch Như Ấp giảng dạy chính. Trước năm 2003 phòng Tổ chức bao gồm cả bộ phận bảo vệ, từ 24 tháng 5 năm 2003, bộ phận này được chuyển về phòng Hành chính Quản trị.

Với nhiệm vụ tham mưu cho Đảng uỷ, ban Giám đốc về kế hoạch tổ chức và bộ máy, sắp xếp nhân lực thực hiện công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, lập, quản lý hồ sơ cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành đối với cán bộ công chức. Ngoài ra còn xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng; phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ…để nâng cao trình độ về mọi mặt, nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người bệnh.

Biên chếchính thức hiện có: 04 cán bộ, trong đó: có 01 bác sỹ CKI, 03 cử nhân.

Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

Trưởng phòng

– Đ/c Nguyễn Văn Hữu: từ 1972 đến 1987.

– Y sĩ Ngô Xuân Canh: từ năm 1987đến năm 1994.

– Bác sĩ Đỗ Thị Kim Hồng: từ năm 1994 đến năm 2003.

– Bác sĩ CKI Vũ Thị Hoa: từ năm 2004 đến năm 2005.

– Bác sĩ CKI Đinh Thị Bảo Châu: từ năm 2006 đến tháng 9/2011.

– Tiến sỹ Nguyễn Văn Hoạt từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2013.

– Thạc sỹ Thân Trọng Hưng từ tháng 10/2013 đến tháng 9/2014.

– Cử nhân Nguyễn Như Bình từ tháng  05/2018 đến nay.

Phó trưởng phòng

– Cử nhân Trần Quang Hân từ 01/11/1998 đến 15/9/2003

– Cử nhân Phùng Thị Xuân từ 14/12/2010 đến 06/9/2011.

– Cử nhân Hoàng Huy Chương từ tháng 9/2014 

Danh sách:

TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chức vụ Ghi chú
1 Phạm Thị Liên Hạnh 21/12/1974 BSCKI- Sau đại học Trưởng phòng
2 Hoàng Huy Chương 17/7/1973 Chuyên viên – Đại học Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Hiền 14/10/1982 Chuyên viên – Đại học
4 Trần Thị Hiền 21/8/1981 Chuyên viên – Đại học

Một số ảnh họat động

Tập thể cán bộ phòng Tổ chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *