Khoa Y tế công cộng- An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

  1. Giới thiệu chung:

Khoa Y tế công cộng- An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng được thành lập từ 05 tháng 10 năm 2018 trên cơ sở được thành lập từ 02 khoa Y tế công cộng- Dinh dưỡng và khoa An toàn thực phẩm trực thuộc Trung tâm y tế Thị xã Từ Sơn  theo quyết định số 531/QĐ-TTYTTS ký ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm y tế Thị xã Từ Sơn. Trụ sở của Khoa đặt tại Trung tâm y tế Thị xã Từ Sơn  Đ.Lê Quang Đạo – P.Đông Ngàn – Tx.Từ Sơn – T.Bắc Ninh.

– Trong khoa có 3 đảng viên, 01 trưởng khoa và 01 phó khoa các cán bộ nhân viên trong khoa đều tham gia vào các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên.

– Kể từ khi được thành lập đến nayĐược sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp và các cơ quan liên quan luôn luôn tạo mọi điều kiện, phối hợp giúp đỡ trong những năm qua khoa hoàn thành tốt các các nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương.

  1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Thực hiện theo quy định Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ươngvà thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công, phân cấp.Khoa Y tế công cộng- An toàn thực phẩm và Dinh dưỡngcó chức năng và những nhiệm vụ sau:

 *Chức năng:

– Khoa Y tế công cộng- An toàn thực phẩm và Dinh dưỡngcó chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về YTDP; An toàn vệ sinh thực phẩm.

– Chỉ đạo, phối hợp với TYT xã, phường trong toàn Thị xã thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu cho Giám đốc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động về lĩnh vực Y tế công cộng – An toàn thực phẩm và dinh dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp.

Tham gia nghiên cứu khoa học; thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp.

Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc và cấp có thẩm quyền giao.

* Công tác quản lý cán bộ, viên chức và tài sản, vật tư, trang thiết bị được giao:

  1. a) Tổ chức, quản lý, bố trí hợp lý cán bộ, viên chức, người lao động đảm bảo hoàn thành tốt công tác chuyên môn.
  2. b) Tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của khoa đảm bảo đúng quy định hiện hành. Khi có sự cố mất, hỏng hay cần bổ sung phối hợp với các phòng chức năng liên quan giải quyết và báo cáo Giám đốc.
  3. Tổ chức nhân sự:

Tổng cộng: 06 cán bộ, trong đó:

Bác sỹ                                                            03 Cán bộ( 01 Bác sỹ sau Đại học)

Y sỹ                                                    02 Cán bộ

Cử nhân y tế công cộng                   01 Cán bộ

  1. Hoạt động chuyên môn:

Thực hiện các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý và hướng dẫn phòng chống rối loạn dinh dưỡng, rối loạn vi chất dinh dưỡng; chăm sóc sức khỏe, cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, dinh dưỡng cộng  đồng.

Thực hiện các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, giám sát, quản lý và hướng dẫn phòng, chống các yếu tổ môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; việc bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, môi trường điều kiện vệ sinh lao động, môi trường điều kiện vệ sinh trường học, chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai thảm họa, tai nạn thương tích.

Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Thực hiện các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, giám sát và hướng dẫn quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật tại cộng đồng.

Phối hợp tham gia giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng chổng ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Tham gia phối hợp điều tra ngộ độc thực phẩm. Tổ chức đánh giá hợp chuẩn, hợp quy đối với các sản phẩm thực phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát về khám sàng lọc, phát hiện, tư vấn và điều trị dự phòng các bệnh không lây nhiễm.

Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các trạm y tế xã, phường, các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, xí nghiệp trên địa bàn Thị xã.

Triển khai các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho các cơ sở y tế theo phân công, phân cấp.

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khỏe môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.

  1. Hướng phát triển

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị trong những năm tới tập thể cán bộ khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. đặc biệt triển khai một số hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn như sau:

– Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt độngchăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại tuyến cơ sở ( đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm như:  Tăng huyết áp, đái tháo đường…).

– Phát triển chuyên môn theo hướng học tập nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trong

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *