KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: @gmai.com.

1. Giới thiệu về Khoa
1.1. Cơ cấu tổ chức khoa

Nhân sự:

–  Trưởng Khoa:      Ths. Ngô Thị Hải Yến

–  Nhân viên khoa:  06 nhân viên kĩ thuật

Tập thể nhân viên khoa KSNK.

(Ảnh tập thể thiếu)

Tổ chức:

– Bộ phận Hành chính – Giám sát

– Bộ phận Tiệt khuẩn trung tâm

– Bộ phận Giặt là, quản lý đồ vải

– Bộ phận Quản lý chất thải

1.2. Lịch sử phát triển khoa

Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn được chia tách từ Phòng Điều dưỡng – Chống nhiễm khuẩn,thành lập theo Quyết định số 174/QĐ-BVTS ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn, là một khoa nằm trong khối cận lâm sàng của Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn (nay đổi tên là Trung tâm y tế TX Từ Sơn), trực tiếp tham mưu cho Giám đốc về kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) toàn Trung tâm.

– Trong quá trình đi vào hoạt động và phát triển,công tác KSNK có nhiều bước tiến tích cực:

+ Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác KSNK tại các khoa ngày càng được chuẩn hóa, đạt yêu cầu.

+  Trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn đã và đang được đa dạng hóa, hiện đại, hướng tới đạt quy chuẩn của  Bộ Y  tế.

+ Trình độ nhân lực phần lớn đã được đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn bằng nhiều hình thức.

+ Về chuyên môn đã triển khai hầu hết các hoạt động theo thông tư 16/2018/TT-BYT.

– Đảng viên trong khoa được phân công sinh hoạt chính trị tại Chi bộ Cận lâm sàng. Các đoàn thể trực thuộc công đoàn và Đoàn thanh niên bộ phận Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn – Điều dưỡng – Công tác xã hội.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

– Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc và Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn trong việc thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm bảo đảm công tác khám chữa bệnh theo đúng Thông tư 16/2018/TT-BYT.

– Làm đầu mối xây dựng các qui định, quy trình KSNK trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2.2. Nhiệm vụ

– Xây dựng kế hoạch KSNK định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Đầu mối phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK, bao gồm

+ Giám sát các quy trình kĩ thuật liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa.

+ Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng, kết quả nuôi cấy vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

+ Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà người bệnh và khách đến thăm thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác khám chữa bệnh.

– Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Quản lý, xử lý, giám sát thực hiện giặt là, khử khuẩn, tiệt khuẩn tập trung, cung cấp dụng cụ, đồ vải vô khuẩn.

– Tham gia cùng khoa Xét nghiệm nuôi cấy vi sinh môi trường bệnh viện.

– Tham gia cùng khoa Dược và các khoa lâm sàng theo dõi và sử dụng kháng sinh hợp lý.

– Phối hợp với các khoa phòng, các thành viên trong mạng lưới KSNK các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác KSNK.

– Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

3. Cơ sở hạ tầng – Trang thiết bị

– Cơ sở hạ tầng

+ Diện tích 120 m²

+ Gồm ba khu vực: Bẩn (Giặt là); Sạch (đóng gói, làm bông gạc); Vô khuẩn (hấp sấy tiệt khuẩn).

– Trang thiết bị

+ 01 máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp EO

+ 02 nồi hấp ướt

+ 02 máy giặt công nghiệp

+ 01 máy sấy công nghiệp

 

4. Thành tích đạt được

– Trong hai năm qua, năm nào khoa cũng phấn đấu đạt được thành tích: Tập thể lao động xuất sắc.

– 01 cá nhân hai năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

5. Các công việc và hoạt động nổi bật của khoa

5.1. Bộ phận giám sát

– Giám sát: thực hiện quy trình KSNK, giám sát cắt dọc tại các khoa trọng điểm, tuân thủ vệ sinh tay, quản lý chất thải, vệ sinh môi trường…

-Tư vấn cho các khoa những vấn đề về kiểm soát nhiễm khuẩn

– Kết hợp với khoa Xét nghiệm đánh giá vi sinh vật trong môi trường (nước, không khí bề mặt) tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao (buồng phẫu thuật, hồi sức, buồng chạy thận nhân tạo, buồng đẻ),các khu điều trị.

– Xây dựng các quy trình KSNK trong Trung tâm.

– Nghiên cứu khoa học chuyên đề về KSNK liên tục nhiều năm có tính ứng dụng cao.

– Tư vấn tổ chức đào tạo, tập huấn KSNK, Quản lý chất thải cho NVYT các khoa, phòng và khối trạm y tế xã, phường trong Thị xã Từ Sơn.

– Phát động chiến dịch vệ sinh tay có khảo sát đánh giá tại Trung tâm hàng năm.

5.2.  Bộ phận Tiệt khuẩn trung tâm

– Quản lý và hấp sấy tiệt khuẩn tập trung đồ vải, dụng cụ y tế toàn trung tâm.

– Cung cấp các gói dụng cụ phẫu thuật và đồ vải được tiệt khuẩn an toàn cho phòng mổ.

– Cung cấp các gói dụng cụ thủ thuật đã được tiệt khuẩn an toàn trong thực hiện các quy trình chăm sóc người bệnh: thay băng, cắt chỉ vết thương, sonde tiểu, điều trị tủy, phẫu thuật răng miệng, chọc dò tủy sống, khám, đỡ đẻvà điều trị sản phụ khoa…

5.3. Bộ phận giặt là, quản lý đồ vải

– Quản lý và xử lý tập trung đồ vải y tế toàn bệnh viện.

– Đảm bảo việc giao nhận, phân loại đồ vải tại các khoa.

– Cung cấp đồ vải sạch cho bộ phận tiệt khuẩn và các khoa.

5.4. Bộ phận quản lý chất thải

– Giám sát, kiểm tra việc thu gom, phân loại, vận chuyển chất thải rắn y tế tại các khoa, phòng. Quản lý chất thải y tế theo thông tư 58/2015 của liên Bộ Y tế – Bộ TNMT

– Phương tiện phân loại thu gom: thùng, xô theo màu, biểu tượng theo quy định.

– Quy định đường vận chuyển chất thải y tế.

– Có các nhà lưu giữ chất thải riêng biệt: thông thường, tái chế, nguy hại theo quy định.

– Khoa KSNK có nhân viên chuyên trách nhận và cân rác.

– Vận hành, theo dõi hệ thống xử lý chất thải lỏng.

– Vận hành, xử lý một phần chất thải nguy hại tại lò đốt trung tâm.

– Hợp đồng với công ty có đủ tư cách pháp nhân để chuyển giao xử lý chất thải thông thường, chất thải có khả năng tái chế, chất thải nguy hại.

6. Hướng phát triển cho những năm tiếp theo 2018 – 2025

Mục tiêu cụ thể 1:Củng cố hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn đạt các chỉ số sau.

– Trung tâm có bộ phận giám sát chuyên trách đúng quy định vào năm 2020.

– Trung tâm có bộ phận giặt là, khử khuẩn, tiệt khuẩn đúng quy định vào năm 2018.

– Trung tâmcó cán bộ quản lý công tác KSNK đúng quy định vào năm 2020.

          – Tăng cường, mở rộng công tác giám sát về KSNK sâu hơn, rộng hơn.

– Tiếp tục phát triển công tác nghiên cứu khoa học về các khía cạnh khác về công tác KSNK Trung tâm.

Mục tiêu cụ thể 2:          Nâng cao kiến thức năng lực  thực hành của nhân viên y tế và người cán bộ quản lý công tác KSNK.

-100% thành viên thuộc Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn và mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn được đào tạo chứng chỉ về kiểm soát nhiễm khuẩn vào năm 2021

– Trưởng khoa, Phó khoa, Điều dưỡng trưởng khoa KSNK được đào tạo chuyên sâu về KSNK tại các trường/Trung tâm đào tạo vào năm 2019, 2020.

– 100% Nhân viên thuộc bộ phận giám sát và bộ phận khử khuẩn, tiệt khuẩn được đào tạo tối thiểu theo chương trình đào tạo 03 tháng về kiểm soát nhiễm khuẩn vào năm 2021.

Mục tiêu cụ thể 3: Tăng cường các hoạt động chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở KBCB, đặc biệt đẩy mạnh công tác giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và giám sát tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

a) Hoạt động giám sát

– Thực hiện giám sát chủ động liên tục tối thiểu 2 loại nhiễm khuẩn BV liên quan đến dụng cụ và thủ thuật xâm lấn:

+ Giám sát nhiễm khuẩn phổi BV liên quan đến thở máy, nhiễm khuẩn vết mổ vào năm 2019.

+ Giám sát nhiễm khuẩn huyết liên quan đến ống thông mạch máu, nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến thông tiểu vào năm 2020.

– Thực hiện giám sát và có kế hoạch cách ly người nhiễm vi sinh vật kháng thuốc trong Trung tâm và báo cáo kết quả định kỳ cho hệ thống giám sát NKBV quốc gia vào năm 2025.

– TTYT thực hiện phòng ngừa phơi nhiễm cho NVYT có nguy cơ cao (viêm gan B, cúm, lao, tai nạn nghề nghiệp…) vào năm 2020.

b) Triển khai thực hiện kế hoạch quốc gia về KSNK

– Xây dựng kế hoạch về KSNK theo Kế hoạch hành động quốc gia về KSNK phù hợp với quy mô Trung tâm Y tế vào năm 2018.

– Triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch về KSNK hằng năm và tổng kết việc thực hiện kế hoạch vào năm 2019.

c) Vệ sinh tay

– TTYT có tổ chức chiến dịch “Bảo vệ sự sống hãy vệ sinh tay”  hàng năm.

– Thực hiện giám sát và báo cáo tuân thủ VST, số lượng dung dịch VST hàng quý.

d) Khử khuẩn, tiệt khuẩn:

– Tổ chức tiệt khuẩn tập chung theo quy định.

– Xây dựng được danh mục các dụng cụ tiệt khuẩn cho phẫu thuật (năm 2018) và cách tính chi phí về dụng cụ cho các ca phẫu thuật vào năm 2020.

– Xây dựng danh mục trang thiết bị khử khuẩn, tiệt khuẩn phù hợp với nhu cầu phẫu thuật, thủ thuật và qui mô chuyên khoa của TTYT.

d) Đồ vải và giặt là

– TTYTduy trì thực hiện giặt đồ vải của NB và NVYT tập trung.

– Có trang phục cho NB, người nhà NB và NVYT phù hợp với quy định của BYT vào năm 2019.

Mục tiêu cụ thể 4:Tăng cường đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về KSNK.

– Xây dựng mô hình TTYT Từ Sơn mẫu về KSNK đại diện các TTYT tuyến huyện hạng II trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và theo tính chất đa khoa vào năm 2020.

Tăng cường nghiên cứu khoa học về KSNK:

– TTYT có nghiên cứu hoặc đánh giá về thực trạng công tác KSNK duy trì hàng năm.

– Tổ chức hội nghị khoa học chuyên đề KSNK 1 năm một lần.

– Tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hợp tác quốc tế về KSNK.

Mục tiêu cụ thể 5:          Đẩy mạnh truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Mở rộng tuyên truyền về KSNK qua các kênh truyền thông: Pano, áp phích, trang web… phù hợp với điều kiện và chuyên môn của TTYT vào năm 2019.

Mục tiêu cụ thể 6: Đầu tư nguồn lực, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn.

–  TTYT xây dựng mới phải bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng và Bộ Y tế và bảo đảm Điều kiện cho công tác phòng ngừa và KSNK từ năm 2019.

–  Trang thiết bị, phương tiện vệ sinh tay

+Đạt tỷ lệ Lavabo rửa tay/giường bệnh trong toàn TTYT ≥ 1/10 vào năm 2018.

+ Đạt tỷ lệ Lavabo rửa tay/giường bệnh tại khoa hồi sức tích cực ≥ ¼ vào năm 2018.

+Trang bị phương tiện, dụng cụ, hóa chất VST đúng quy định năm 2018.

d) Củng cố và hoàn thiện đơn vị tiệt khuẩn tập trung đúng quy định

– TTYT có đơn vị tiệt khuẩn tập trung có cơ sở hạ tầng và hoạt động đúng quy định vào năm 2018.

– Cung cấp đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất cho hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ vào năm 2018.

e) Đầu tư phương tiện vệ sinh môi trường, thu gom phân loại chất thải y tế

– Đảm bảo cung cấp đủ chủng loại, chất lượng phương tiện vệ sinh môi trường, thu gom phân loại chất thải y tế theo qui định vào năm 2018.

–  Có hệ thống xử lý chất thải lỏng đạt quy chuẩn từ năm 2022.

Tập thể khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *