Họp hội đồng người bệnh cấp bệnh viện

Kính thưa hội nghị

Hôm nay phòng điều dưỡng tổ chức họp hội đồng người bệnh cấp bệnh viện. Một công việc thường liên là cầu lối giữa người bệnh với bệnh viện thân thiện hơn, sự gắn kết tình cảm giữa nhân viên y tế và người bệnh cũng như người nhà người bệnh, chính vì vậy, quy định họp hội đồng người bệnh là một trong những quy định thiết thực giúp cho nhân viên y tế hiểu được tâm tư, tình cảm, nhu cầu nguyện vọng của người bệnh, đồng thời qua đó người bệnh cũng thấu hiểu thông cảm với đặc thù của người làm công tác y tế.

Một hình thức phát huy quyền làm chủ của người bệnh trong việc đóng góp ý kiến về khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc phục vụ người bệnh tại bệnh viện và vận động người bệnh, người nhà người bệnh có trách nhiệm thực hiện quy chế bệnh viện, thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của người bệnh đang điều trị nội trú, ngoại trú tại bệnh viện.

Về dự hội nghị hôm nay có: Đ/c Nguyễn Văn Bình GĐBV

Đ/c Nguyễn Văn Phong PGĐBV  – Đ/c Ngô Minh Thái PGĐBV, cùng toàn thể các trửơng khoa, trưởng phòng, ĐDTK, BCH công đoàn, Đoàn thanh niên tham dự  đầy đủ

Về phía người bệnh và gia đình người bệnh gồm 37 đại biểu đại diện cho các người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Ban tổ chức có mời Chị: Trần Thị Mến đang điều trị tại khoa Nội  là Chủ tịch hội đồng người bệnh

Thư ký hội đồng là Đ/c: Nghiêm Thị Hoài Thu HSTK phụ sản

Xin ý kiến hội nghị có ý kiến nào khác, không có ý kiến xin Mời chị  Trần Thị Mến và Đ/c Thu lên triển khai điều hành hội nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *