Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn

I. Giới thiệu chung

 1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn
 2. Địa chỉ:Khu phố Đồng Nguyên, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

         Điện thoại: 02223.835.995. 

         Số Fax: ………………….. Email: ttyttuson@gmail.com

 1. Quy mô:200giường kế hoạch, 240 giường thực kê.

II. Tổ chức

 1. Hình thức tổ chức:Trung tâm Y tế (Hạng II)
 2. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Ban giám đốc: 01 giám đốc và 03 phó giám đốc

2.2. Các khoa phòng: Gồm 21 khoa phòng: 14 khoa và 7 phòng

– Gồm có 07 phòng chức năng:

 1. Phòng Tổ chức cán bộ
 2. Phòng Hành chính – Quản trị
 3. Phòng Kế hoạch tổng hợp
 4. Phòng Tài chính – Kế toán
 5. Phòng Vật tư – Thiết bị y tế
 6. Phòng Điều dưỡng – Công tác xã hội
 7. Phòng Dân số

– Gồm có 14 Khoa chuyên môn:

 1. Khoa Khám bệnh;
 2. Khoa Ngoại tổng hợp;
 3. Khoa Nội – Truyền nhiễm;
 4. Khoa Nhi;
 5. Khoa Hồi sức cấp cứu – Gây mê phẫu thuật – Thận – Lọc máu;
 6. Khoa Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt – Mắt – Tai Mũi Họng);
 7. Khoa Phụ sản;
 8. Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng;
 9. Khoa Xét nghiệm;
 10. Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng;
 11. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;
 12. Khoa Dược;

   13.Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;

 1. Khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng;

   2.3. Các hội đồng chuyên môn:

    – Hội đồng thuốc điều trị

    – Hội đồng khoa học kỹ thuật

    – Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện

    – Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn

    – Hội đồng điều dưỡng