Bảng giá dịch vụ X. Quang

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT X.QUANG

Tên dịch vụ ĐVT Nhóm Sử dụng Giá
18.81 Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) Lần XQ Răng /1/2/ 17000
18.100.1 Chụp Xquang khớp vai thẳng (Bên Phải) Lần 1 phim /1/2/XA/ 69000
18.100.2 Chụp Xquang khớp vai thẳng (Bên trái) Lần 1 phim /1/2/XA/ 69000
18.101.1 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (Bên Phải) Lần 1 phim /1/2/XA/ 69000
18.101.2 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (Bên trái) Lần 1 phim /1/2/XA/ 69000
18.102.1 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (Bên Phải) Lần 2 phim /1/2/XA/ 69000
18.102.2 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (Bên trái) Lần 2 phim /1/2/XA/ 69000
18.105.1 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) (Bên Phải) Lần 1 phim /1/2/XA/ 69000
18.105.2 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) (Bên trái) Lần 1 phim /1/2/XA/ 69000
18.106.1 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (Bên Phải) Lần 1 phim /1/2/XA/ 69000
18.106.2 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (Bên trái) Lần 2 phim /1/2/XA/ 69000
18.107.1 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Bên Phải) Lần 1 phim /1/2/XA/ 69000
18.108.1 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Bên Phải) Lần 2 phim /1/2/XA/ 69000
18.108.2 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (Bên trái) Lần 2 phim /1/2/XA/ 69000
18.111.1 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (Bên Phải) Lần 2 phim /1/2/XA/ 69000
18.111.2 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (Bên trái) Lần 2 phim /1/2/XA/ 69000
18.112.1 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (Bên Phải) Lần 2 phim /1/2/XA/ 69000
18.112.2 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (Bên trái) Lần 2 phim /1/2/XA/ 69000
18.113.1 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (Bên Phải) Lần 2 phim /1/2/XA/ 69000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *