🔹 Triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 20% giáo viên và học sinh các cấp trên địa bàn

🔹Căn cứ công văn số 2321/SYT-NVY ngày 18/7/2021 của Sở Y tế Bắc Ninh về việc đảm bảo công tác y tế cho học sinh trở lại trường thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021 và tuyển sinh lớp 6 các trường THCS trọng điểm, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.
🔹Để đảm bảo các điều kiện cho học sinh các cấp trên địa bàn trở lại trường hoàn thành nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021, Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn xây dựng kế hoạch xét nghiệm cho 20% giáo viên, học sinh tiểu học vào ngày 18/7, giáo viên và học sinh THPT (khối 10, khối 11) và học sinh THCS (khối 6,7,8) vào ngày 20/7, học sinh THCS dự thi THPT vào các trường trọng điểm vào ngày 25/7.
🔹Trong 2 ngày 18/7 và 20/7 Trung tâm đã triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 được 6541 mẫu xét nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *