Trung tâm Y tế TX Từ Sơn tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020

Nhằm phát huy quyền dân chủ cơ sở, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Ngày 11/01/2020 Trung tâm Y tế thị Xã Từ Sơn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020.
Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Hành – Phó Giám đốc- Sở Y tế, đồng chí Hồ Thị Xuân Thủy – Phó chủ tịch Công Đoàn Ngành Y tế, cùng các đồng chí là chuyên viên phòng kế hoạch tài chính, phòng Nghiệp vụ y – Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Tham dự hội nghị có 92 đại biểu là cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị.
Hội nghị đã được nghe Báo cáo đánh giá tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2019, triển khai kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động nội dung thi đua năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Thanh tra nhân dân và phương hướng hoạt động năm 2020 và Báo cáo công khai tài chính năm 2019, thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.
Tại Hội nghị các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn và thách thức để đưa đơn vị tiếp tục phát triển. Đồng thời, đề xuất những giải pháp trong công tác và trong việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, viên chức góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, viên chức trong đơn vị.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *