Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhttyx9l/public_html/index.php on line 3

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhttyx9l/public_html/index.php on line 3

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhttyx9l/public_html/index.php on line 3

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhttyx9l/public_html/index.php on line 3

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhttyx9l/public_html/index.php on line 3

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhttyx9l/public_html/index.php on line 3

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhttyx9l/public_html/index.php on line 3

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhttyx9l/public_html/index.php on line 3

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhttyx9l/public_html/index.php on line 3
Mẫu văn bản - Trung Tâm Y Tế Thị Xã Từ Sơn

Mẫu văn bản

Mẫu biểu văn bản hành chính

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 Mẫu Công văn Văn bản hành chính Download
2 Mẫu Báo cáo Văn bản hành chính Download
3 Mẫu Thông báo Văn bản hành chính Download
4 Mẫu Quyết định Văn bản hành chính Download
5 Mẫu Văn bản khác Văn bản hành chính Download

Mẫu biểu văn bản Kế hoạch tổng hợp

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 ĐƠN MƯỢN BỆNH ÁN Văn bản Kế hoạch tổng hợp Download
2 ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA MÁY Văn bản Kế hoạch tổng hợp Download
3 BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG MÁY HỎNG Văn bản Kế hoạch tổng hợp Download
4 BIÊN BẢN NHẬP THUỐC Văn bản Dược Download
5 ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA BỆNH ÁN Văn bản Kế hoạch tổng hợp Download

Mẫu biểu văn bản Kế hoạch Tài chính kế toán

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 Mẫu Giấy đề nghị chuyển tiền Văn bản Tài chính Download
2 Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng Văn bản Tài chính Download
3 Mẫu Giấy đề nghị thanh toán Văn bản Tài chính Download
4 Mẫu Giấy thanh toán tạm ứng Văn bản Tài chính Download
5 Mẫu Giấy kiểm kê Văn bản Tài chính Download

Mẫu biểu văn bản Dược